Kde jste > Produkty > zakázkové systémy

Ukázky zakázkového systému Javor

Klikni pro většení
Přehled nabídek
Klikni pro většení
Přehled zakázek
Klikni pro většení
Formulář zakázky
 
Klikni pro většení
Plán zakázek
Klikni pro většení
Plán výroby
 
Klikni pro většení
Přehled reklamací
Klikni pro většení
Reklamační formulář

zpracování zakázek - Javor

Plánování a rezervace výrobních kapacit je systém realizovaný na platformě Extranetu (Internet / Intranet) ke sledování a rezervaci kapacity výrobní linky centrálního závodu ze vzdálených pracovišť. 

Pracovník obchodního oddělení  -systém umožňuje vkládat a následně poskytovat  řadu informací zejména pracovníkům ze  vzdálených pracovišť, ale i vedení podniku tak, aby mohli efektivně a operativně plánovat uskutečnění objednávek svých zákazníků.

Pracovníci obchodních zastoupení, obchodních kanceláří a firemních poboček, kterým je umožněno do databáze vstupovat zadávají požadavek na zařazení sjednané zakázky do výroby.

Podle  grafického plánu výrobní kapacity na jednotlivé dny mohou se zákazníkem sjednávat reálný termín výroby a tím i následnou montáž a dodávku. Spolu s požadovaným termínem dodávky i výroby evidují další – související informace o zakázce.

Pracovníci výrobního a montážního závodu mohou vkládat následující informace tak, aby pracovníci obchodních pracovišť měli neustálý přehled o postupu prací na zakázce.
 

Dispečer výroby resp. výrobní oddělení potvrzuje plánovanou výrobu. Rozděluje a optimalizuje  zakázky do jednotlivých dnů a směn, podle typu zakázek.

Montážní oddělení - na základě požadavků zákazníka na termín montáže a informací o příjmu výrobků na sklad hotových výrobků zaznamenává a tiskne pracovník montážního oddělení montážní list Pracovník odpovědný za montáž vkládá informace o montáži.

Ekonom v systému eviduje zálohové i skutečné faktury a platby. Takto mají pracovníci firmy, vč. obchodních zastoupení přehled o stavu zakázky z hlediska úhrad

Reklamační oddělení přijímá aviza ze systému o nově evidovaných reklamacích. Tyto zaznamenávají pracovníci poboček na základě požadavku zákazníka. Reklamační technik doplní údaje o způsobu řešení a vytiskne servisnímu technikovi Reklamační protokol k vyřízení reklamace.

Oddělení následně do systému eviduje náklady spojené s reklamací tak, aby vedení firmy mělo souhrnný i detailní přehled o nákladech na  reklamace i způsobu jejich řešení.

Systém přístupových práv umožňuje oddělovat pracovníky a externí spolupracovníky z obchodních zastoupení od citlivých informací tak, aby nedošlo k nežádoucím únikům dat mezi pracovníky a konkurencí.
.
Cílem je plně dokladovat plánované a skutečné informace vztahující se k jednotlivým zakázkám, aby bylo zřejmé, jakým způsobem bude, je a byla zakázka realizovaná. Je zřejmé, že do systému mohou vstupovat jen oprávnění pracovníci firmy, kterým odpovědný pracovník – administrátor systému – přidělil přístupová práva s odpovídající úrovní. 

Cena:  Telefon